Close-up skin cross-section of training section header

Psoriasis Quiz

Psoriasis Quiz
Välkommen till DermaQuiz
Resultat

Var med och testa dina kunskaper inom psoriasis.

Denna DermaQuiz är framtaget av LEO Pharma i samarbete med Johanna Bråred Christensson, hudläkare och docent vid Avdelningen för dermatologi och venereologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

Efter avslutat test ser du dina totala poäng och du kan även utmana en kollega.

Start

Prenumerera på Dermaquiz

Är du intresserad av att få meddelande när vi publicerar nya DermaQuiz, kan du anmäla dig här:

Vilka tre patienter har psoriasis?
Dessa patienter har psoriasis

Klicka på bilderna som visar psoriasis

Producerad av LEO Pharma AB I samarbete med dermatolog Johanna Bråred Christensson, hudläkare och docent vid Avdelningen för dermatologi och venereologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

Du har 0 rätt

Visa alla rätta svar
Du fick 0 poäng
Frågan ger max 3 poäng
Visa kommentarer Till nästa fråga
Kommentarer

Dessa patienter har psoriasis:

Kliniska bilder psoriasis

Den tydliga gränsen mot omgivande hud, den laxrosa färgen och den vita, torra, stearinlika fjällingen är alla typiska tecken på psoriasis. Du bör leta efter psoriasis på andra lokaler.

Kliniska bilder psoriasis

Den tydliga gränsen mot omgivande hud, den laxrosa färgen och den vita, torra, stearinlika fjällingen är alla typiska tecken på psoriasis. Typisk lokal också, detta sitter på armbågen. Du bör leta efter psoriasis på andra lokaler.

Kliniska bilder psoriasis

Detta är en guttat psoriasis, med små fläckar med fjällning.

Dessa patienter har inte psoriasis:

Differentialdiagnoser psoriasis

Tinea capitis

Detta är tinea capitis – svamp i hårbotten – vilket är en viktig differentialdiagnos till psoriasis i hårbotten. Det finns pustler i kanten, området är inflammerat och ibland sårigt. Viktigt att ta odling för svamp för att se vilken sorts svamp det är, men också för att bekräfta att det är en infektion. Dermatofyterna som orsakar tinea capitis är olika svåra att behandla och man bör alltid kontrollera att de läkt ut helt. Tänk på att svamp är smittsamt kontrollera därför alla som bor i samma hushåll.

Differentialdiagnoser psoriasis

Nässelutslag

Detta är ett nässelutslag. Fråga gärna efter om utslaget varierar över dagen och om det ”flyttar sig” inom 24 timmar.

Differentialdiagnoser psoriasis

Pityriasis versicolor

Detta är pityriasis versicolor, en sorts beskedlig hudsvamp som ger förändringar i pigmentering (versi-color). Den sitter ofta på bålen, och trivs särskilt bra om det är varmt och fuktigt som till exempel vid en resa till varmare klimat eller under träningskläder.

Vilka tre påståenden håller du med om?
Dessa påståenden är rätt

Du har 0 rätt

Visa alla rätta svar
Du fick 0 poäng
Frågan ger max 3 poäng
Visa kommentarer Till nästa fråga
Kommentarer

Psoriasis kliar inte

Det är fel. Psoriasis kliar ofta. Det är en av de symtom som är mest besvärande när man frågar patienter med psoriasis. Det är viktigt att fråga efter klåda och försöka hjälpa till med detta symtom.

Livskvaliteten hos patienter med psoriasis påverkas i lika hög grad som hos patienter med diabetes

Jo det gör den. Vid mätning av DLQI (dermatology life quality index) ser man att svår psoriasis kan påverka livskvaliteten rejält. Vid jämförelse med t ex diabetes och andra svåra sjukdomar, har psoriasispatienter en likvärdig försämring.

Psoriasis finns inte hos barn

Jo, barn kan ha psoriasis, men det är mindre vanligt. Guttat psoriasis är den vanligaste formen hos barn och uppkommer ofta i samband med infektion, t ex vid halsfluss.

Mer än en tredjedel av patienter med psoriasis har psoriasis i underlivet någon gång i livet

Ja det har de. Genital psoriasis är vanligt men ofta berättar inte patienterna om dessa besvär. Fråga gärna, detta har en stor inverkan på livskvaliten för många patienter med psoriasis.

Alla med psoriasis blir bättre sommartid

Nej, men många bli bättre av sol och under sommaren men inte alla. Om man blir sämre av sol är det ofta inte meningsfullt med ljusbehandling.

Psoriasis i naglar kan påvisa en högre risk för ledengagemang (psoriasisartrit)

Det är rätt. Om man har nagelpsoriasis är det extra viktigt att fråga om man har ont i leder eller upplever stelhet.

Vilka tre frågor är viktigast och vilka tre är mindre relevanta att ställa till en patient med dessa synliga utslag?
Detta är de viktigaste och mindre relevanta frågor till en patient med dessa synliga utslag
Kliniska bilder psoriasis
Viktiga
Mindre relevant
Vad tar du för mediciner?
Är det någon mat du inte tål?
Har någon släkting psoriasis?
Vad jobbar du med?
Har du ont i halsen eller varit förkyld nyligen?
Blir det rödare när du kliar på det?

Du har 0 rätt

Visa rätt svar
Du fick 0 poäng
Frågan ger max 6 poäng
Visa kommentarer Till nästa fråga
Kommentarer

Detta är de viktigaste frågorna att ställa

Vad tar du för mediciner?

Psoriasis kan triggas igång av flera mediciner. Välkända mediciner man skall uppmärksamma är betablockerare, litium och vissa malariamediciner.

Har någon släkting psoriasis?

Ofta vet man någon släkting som har psoriasis och detta kan stärka diagnosen. Men många vet inte till om psoriasis finns i släkten, så det är inte avgörande att man får ett positivt svar.

Har du ont i halsen eller varit förkyld nyligen?

Guttat psoriasis kommer ofta efter en infektion och inte sällan med halsflussbakterien Streptokocker. Tänk på att streptokockerna kan sitta på andra ställen: sök i svalget, i små sår t.ex. bakom öronen eller i näsan, eller i stjärten på barn (stjärtfluss).

Detta är mindre relevanta frågor

Är det någon mat du inte tål?

Ingen viktig fråga. Mat förväntas inte spela någon roll vid psoriasis.

Vad jobbar du med?

Detta spelar mindre roll, men stress kan alltid försämra psoriasis.

Blir det rödare när du kliar på det?

Detta är osannolikt. Dock kan man försämra utslaget och få spridning om man river sig, så kallat ”köbnerfenomen”.

Vilka tre åtgärder bör man inkludera i undersökningen av denna patient som uppvisar dessa utslag och upplever försämring sedan 6 månader?
Dessa tre åtgärder bör inkluderas i undersökningen
Svår psoriasis ryggen

Du har 0 rätt

Visa alla rätta svar
Du fick 0 poäng
Frågan ger max 3 poäng
Visa kommentarer Till nästa fråga
Kommentarer

Fråga om rökning, gör årlig kontroll av blodtryck, blodlipider, blodglukos och BMI/midjeomfång:

Patienter med svår psoriasis har ökad risk för kardiovaskulära riskfaktorer. Hyperlipidemi, hypertoni, diabetes, rökning, övervikt och depression är överrepresenterat.

Fråga om ledbesvär och stelhet:

Detta är en mycket viktig fråga. Vid psoriasis har uppemot 30% ledengagemang eller entesiter. Det är viktigt att väga in eventuell psoriasisartrit när man väljer behandling.

Genomgång av mediciner:

Vid försämring är det viktigt att patienten inte har mediciner som kan driva på psoriasis. Betablockerare, litium och klorokin är läkemedel som kan försämra psoriasis.

Detta bör inte inkluderas i undersökningen

Svamp-pcr:

Detta är en tydlig psoriasis. Men det är inte fel att ta ett svampprov om man misstänker svamp på huden eller i naglar.

RAST och total IgE:

Allergi har inte mycket med detta att göra, även om man såklart kan ha allergi samtidigt som man har en psoriasis.

Bedömning för skabb, skabbletning:

Detta ser inte ut som skabb, även om patienten såklart kan ha skabb också. Det är ingen vanlig utredning i detta fall.

Om detta inte är en ”vanlig psoriasis” – vad kan det då vara?
Detta är rätt svar
Klinisk bild lichen ruber planus

Du har rättfel

Visa rätt svar
Du fick 0 poäng
Rätt svar ger 1 poäng
Visa kommentarer Till nästa fråga
Kommentarer

Eksem

Nej, eksem har sällan så små och platta lesioner. I detta fall är hudförändringarna lite blanka och rundade.

Skabb

Detta är inte ett typiskt utslag för skabb. Oftast letar man skabb på händer och fötter men på övriga huden kan utslaget se ut som en blandbild mellan eksem och nässelutslag.

Bakteriell infektion

Detta är inte hårsäcksinflammationer (follikuliter).

Herpes simplex

Nej, det brukar ge grupperade blåsor på rodnad botten, inte denna bild av jämnt fördelade små platta papler. Det är heller inte några blåsor eller sår efter blåsor.

Lichen ruber planus

Rätt! Små platta papler med ett nästan lilaaktigt skimmer och små vita stråk. Undersök speciellt handleder och på fötter. I munslemhinnan kan man se vitaktiga ”mjölkstråk”.

Erytema multiforme

Ser inte ut så här. Vid erytema multiforme får man rodnade runda utslag, kan se ut som ”måltavlor” ibland med flera färger i. De uppkommer ofta efter en infektion, vid uppblossning av herpes simplex eller som rektion på ett läkemedel.

Vilka tre åtgärder väljer du?
Dessa åtgärder rekommenderas
Klinisk bild psoriasis axlar